Antalya’da İnşaat Firması
YABANCILARIN TÜRKİYEDEN EMLAK SATIN ALMASI


Yabancı uyrukluların emlak satın alma işlemleri için başvurular Türk vatandaşlarıyla aynı olmakla birlikte, işlemlerin sonuçlandırılması genellikle 4-6 hafta sürmektedir. Zira yabancı uyrukluların Türkiye’den taşınmaz ve gayrimenkul edinebilmeleri için Ege Ordu Komutanlığı’nın söz konusu gayrimenkulün askeri yasak bölgelerde olmadığını bildiren bir onay yazısını Tapu Müdürlüğüne göndermesi gerekir.

Eğer aynı binada evvelce yabancı uyruklulara satış yapılmış ise Ege Ordu komutanlığından izin belgesi alma zorunluluğu yoktur. Aynı ada parselde yabancı uyruklulara emlak satışı yapıldığını gösteren tapu sureti başvuru evraklarına eklenir ise, Türk vatandaşlarına uygulanan prosedür ile aynı sürede 1-3 iş günü içinde tapu devir işlemleri gerçekleştirilecektir.

03/05/2012 Tarihinde 6302 sayılı Tapu Kanunundaki 35 ve 36ncı maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikle eskiden yürürlükte olan mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi kaldırılmıştır. Bu yeni kanunla yabancı uyrukluların satış işlemlerinde yeni kolaylıklar getirilmiş ve pek çok ülke vatandaşından başvuru sırasında istenen Türkiye’de oturma izni şartı kaldırılmıştır. Yabancılara mülk satışına yeni düzenlemeler getiren yasada Suriye, Ermenistan, Kuzey Kore, ve Bakanlar Kurulunca sakıncalı bulunan bazı ülkeler dışında tüm ülke vatandaşları Türkiye’den emlak satın alabilirler. Yabancıların alacaklı gayrimenkuller askeri yasak bölgelerde olmayacak, aldıkları ilçedeki özel mülkiyete ait arazilerin % 10 sınırını geçemeyecek ve alacakları arazilerde 30 hektar sınırını aşamayacaklar. Tüzel kişiliğe sahip yabacı şirketlerin Türkiye’de 30 hektardan fazla arazi satın almaları ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün olacak.

Yeni düzenlenen kanun ile Türkiye’de belli bir meblağın üzerinde emlak satın alan yabancı uyruklu özel kişilere, almış oldukları gayrimenkulü 5 yıl boyunca satmadan kendi üzerlerinde tutmaları koşuluyla vatandaşlık hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yabancılara konut satışı konusunda daha detaylı bilgiler için Nirvana inşaat firmasının müşteri hizmetleri sizlere yardımcı olacaktır.

Çaybaşı Mahallesi 1375. Sokak No 7/2 Muratpaşa 07100 Antalya
+90 242 311 6 333 PBX     info@nirvana-insaat.com