Antalya’da İnşaat Firması
TAPU İŞLEMLERİ


Tapuda Emlak Satın Alma İşlemleri;

Tapuda satış işlemleri için tapu başvuruları, Tapu ve Kadastro müdürlüğünün ilgili biriminde yapılır. Resmi tapu devri işlemleri arasında en çok ipotekli ve doğrudan normal satış işlemleri gelmektedir.

Antalya Tapu müdürlüğünde satış işlemi yaptırmak için öncelikle taşınmaz maliki yada yetkili temsilcisinin Tapu Devir İşlemlerinde Gerekli Evrakları hazırlayarak bizzat tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Başvuru numarası tapu müdürlüğünden yada internetten online randevu alınabilir. İnternetten alınan sıra numarasındaki saatte tapu müdürlüğünde olmanız halinde sıra numarası otomatik olarak randevu saatinde yanacak ve tapu başvuru işleminiz yapılacaktır. Evraklarınızı ilgili memura teslim edip başvuru formunu imzaladıktan sonra cep telefonunuza “0000 nolu başvurunuza ait evraklar kayıt altına alınmış olup randevu ve harçlarla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz” yazan bir SMS mesajı gelecektir. Satış işleminizle ilgili gerekli işlemler tapu müdürlüğünce hazır hale gelince size 2nci bir SMS mesajı ile tapu harçlarının Ziraat Bankası, Halk bank yada Vakıflar Bankası’na yatırılarak, belirtilen gün ve saatte tapu müdürlüğünde hazır bulunmanız bildirilecektir. Tapu harçlarını ilgili bankaya yatırarak tapu müdürlüğünde alıcı ve satıcı veya onların kanuni temsilcileri hazır bulunacak ve karşılıklı imzalar alınmak suretiyle Tapu devir işlemleri tamamlanacaktır.

Normal Satış işleminde alıcı gayrimenkulün toplam bedelini satıcıya öder ve satıcıda gayrimenkulün mülkiyetini tapu kadastro müdürlüğünde alıcıya devreder. Tapu devir işlemini yapan memur, alıcı ve satıcıya söz konusu devir işleminin tapu sicilindeki resmi adresini (mahalle, ada, parsel numarası, bağımsız bölüm numarası gibi), satış bedelini ve gayrimenkulün üzerinde herhangi bir ipotek yada şerh olup olmadığını anlatır. Ayrıca Kat irtifakı ve kat mülkiyeti olan daire, ev dükkan gibi mülklerin yönetim planı olduğunu hatırlatır. Herhangi bir sorunuz var mı? diye sorar. Satış işlemi için ödeme yapılıp yapılmadığını sorar. Her iki taraf alıcı ve satıcı yada kanuni temsilcileri (vekil) Kadastro defterini imzalar ve satış gerçekleşmiş olur. Bu işlemden sonra, Tapu senedi Kadastro müdürünün imzasıyla hazırlanır ve alıcıya teslim edilir.

Banka İpotekli Satış

Alıcı aldığı gayrimenkulün bedelini ödemek için bankadan ipotek kullanıyorsa, satış işlemi esnasında banka ipoteği konulması gerekir. Bunun için satış başvurusu esnasında banka ipotekli satış olduğunun belirtilmesi ve ipotek evraklarının teslim edilmesi gerekir. Alıcı gayrimenkulün bedelinin bir kısmını kendisi, kalan kısmının banka kredisi ile ödemesi mümkündür. Bu durumda bankanın ödeyeceği kredinin satıcıya ne şekilde ödeneceği önceden kararlaştırılmalıdır. Genellikle satıcı parayı tahsil etmeden, tapuda imza vermek istemez. Taraflar bu konuya açıklık getirilerse bir karışıklık yaşanması önlenmiş olur. Unutulmamalıdır ki alıcının satış bedelinin üzerinde bir kredi kullanması mümkün değildir.

Satılan gayrimenkulün üzerinde daha önceden satıcının başka borçlarından dolayı konmuş bir ipotek olması durumunda, işlemin tarafları artar. Eğer Alıcı ipotekli olarak gayrimenkulü üzerine almaya razı ise bu durumda satıcı, satıcının kredi kullandığı banka yetkilisi, alıcı, alıcının kredi kullandığı banka yetkilisi işlemden önceden karşılıklı olarak anlaşmalıdırlar. İpoteğin kaçıncı dereceden konulacağı, ilk sıradaki ipoteklerin ne zaman kaldırılacağı, ödemenin satıcıya ve ipotek sahiplerine hangi sırayla ve nasıl ödeneceği konusunda tarafların imza atmadan önce karar vermesi gereken önemli konulardır.

Satıcı Lehine İpotekli Satış

Satıcı sattığı gayrimenkulün bedelinin bir kısmını almış, ancak bir kısmını ileri bir tarihte alacaksa, satıcının talebi halinde kalan miktar için kanuni ipotek tesis edilir. Satış başvurusu esnasında ne kadar bedelin ipotek konulacağı belirtilmelidir. Satıcı lehine ipotek işlemi satış esnasında yapılabileceği gibi satıştan sonra 3 ay içinde de kanuni ipotek tesisi kurulabilir. Kanuni ipotek sadece bu satışa mahsus işlenebilir. Konulacak ipotek toplam satış miktarını geçemez. Kanuni ipotekte ipotek bedeli üzerinden tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye ücretleri ilaveten alınır.

Çaybaşı Mahallesi 1375. Sokak No 7/2 Muratpaşa 07100 Antalya
+90 242 311 6 333 PBX     info@nirvana-insaat.com